Dom pomocy społecznej Olsztyn

Dom pomocy społecznej Olsztyn

Lista placówek, takich jak dom pomocy społecznej Olsztyn oraz dom opieki Olsztyn

DOM NAD DOLINĄ

DOM OPIEKI I DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Różnowo 70A
tel. 89 519 08 04 tel. 606 88 58 38
KOMPLEKS WYPOCZYNKOWO-OPIEKUŃCZY DLA OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I SENIORÓW
Dom nad Doliną
Dom nad Doliną
miejscowość: Różnowo, branża: Pomoc społeczna, id:KWO_24684
tagi: dom opieki, dom pomocy społecznej, rehabilitacja, zabiegi rehabilitacyjne, dom seniora, prywatny dom seniora…

LAURENTIUS

Hozjusza 19
id:16089

Dom pomocy społecznej Olsztyn

Dom opieki Olsztyn

Placówki, takie jak domy opieki spełniają bardzo ważną funkcję i ich rola w społeczeństwie będzie ciągle rosła, wraz z potrzebą stałej opieki nad coraz większą grupą ludzi w podeszłym wieku. Społeczeństwo się starzeje i będzie coraz mniej osób mogących zapewnić opiekę niepełnosprawnym już rodzicom bądź dziadkom, a tym bardziej osobom samotnym, należącym do dalszej rodziny. Coraz mniej mamy czasu dla siebie, a osoby starsze wymagają często bardzo dużo stałej uwagi i nieraz bezpośredniej fizycznej pomocy przy najprostszych codziennych czynnościach. Zapewnienie tego rodzaju stałej opieki przekracza najczęściej możliwości osób pracujących. Właśnie w takich sytuacjach przychodzi z pomocą możliwość skorzystania z dzienniej lub całodobowej opieki w domu pomocy. Jest to korzystne nie tylko z powodu konieczności zapewnienia zaspokojenia podstawowych potrzeb życia codziennego, ale również stwarza możliowość podtrzymywania kontaktu z innymi ludź mi, co dla osób starszych bywa bardzo trudne z różnych względów. Zapewnienie opieki utrzymuje u starszej osoby poczucie bezpieczeństwa, które jest niezwykle ważne dla każdego, a dla kogoś nie w pełni sprawnego szczególnie. Stały kontakt z innymi i zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych pomagają tym ludziom w momentach zniechęcenia bezcelowością dalszego, coraz trudniejszego życia. Utrzymywanie znajomości z osobami w podobnym wieku jest dobrym lekarstwem na samotność, o ile dana osoba jest w stanie takie relacje podtrzymywać. Nie wszystkim się to udaje, ale już samo przebywanie wśród ludzi o podobnej sytuacji życiowej może działać uspokajająco, ponieważ starsze osoby bardzo łatwo koncentrują się tylko na sobie i starają się podporządkować sobie otoczenie wymagając ciągłej uwagi.Rodzi to niepotrzebne napięcia i emocje u najbliższych, którzy nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb starszej osoby. Pomoc jaką można uzyskać bywa bardzo cenna również dla utrzymania zdrowych relacji rodzinnych. Wiele osób uważa, że tylko rodzina powinna zajmować się swoimi krewnymi w podeszłym wieku, ale w warunkach, w jakich żyjemy, gdzie w zasadzie nie ma domów wielopokoleniowych i wszyscy żyją w większym lub mniejszym oddaleniu od siebie zadbanie w odpowiednim czasie o pomoc, jakiej może udzielić na przykład dom opieki Olsztyn lub dom pomocy społecznej Olsztyn może okazać się w pewnym momencie bezcenna.

Dla zainteresowanych aktami prawnymi regulującymi kwestię domów opieki społecznej

Wybierz osiedle

Zobacz również...

Inne miejscowości

Agencja Wydawniczo-Reklamowa BiB
10-699 Olsztyn, ul. Zakole 17
tel. 89 542 51 14